دخترا خوشحال باشـ ـ ـ ــــــــن زین برگشت yes 

بعد از این که قلب هزاران دخـ ـ ـ ـتر شکست

 زین به طور معجزه اسایی 

به tw*tter بازگشت 

زین گفته: متاسفم من مورد.... برین ادامه

بقیه خبر در ادامه...

مثل اینکه زین دلش برای طرفداراش سوخته برگشته tw*tter

و اولین چیزی که tw*tt کرده این بود:

متاسفم من مورد سو استفاده ی بعضی از طرفدارام قرار گرفتم 

و من بهشون اجازه ی چنین کاری رو نمیدم !!! به همین خاطر به 

tw*tter برگشتم 

و دوباره twitt کرد:

به خاطره تمام پیامایی که برام فرستادیـ ـ ـن ازتون تشکر میکنم

 و منم شما ها رو دوست دارم 

حمایت شما به من انرژی میده .

تموم شد این حرف ها رو من از خودم نگفتم  

این چیزایی بود کـ ـ ـه خوده زین twitt کرده بود

Bravo!نظر بدیــــــــــــــــــن کسایـــــــی که خوشحال شدن