پسرای 1D, امروز 23 اگوست اسم تک اهنگه جدید خود را  را اعلام کردند

  اسم این تک اهنگ  “Live While We’re Young”  هست

که هم زمان با اینکه در tw*ttre  نام این آهنگ را اعلام کردند

ویدئویی هم از خودشون بیرون دادند و این خبر رو به صورت تصویری هم منتشر کردند

 تاریخ دقیق بیرون اومدن آلبومشون رو اعلام نکردن ولی گفته شده که در ماه نوامبر منتشر میشه...

عکس

لینـ ـ ـ ـ ـک دانلود video به زودی در همین جا ... 

بریـ ـ ـ ـن ادامه

اینم یه قسمت هایـــــــــــــ از ویدیو 

مو های زین وقتی بلند میشه خیلی بهش میـ ـ ـاد 

نظر نظر میخوام