زین اکانت tw*tter شو پاک کرد!؟!؟!

چـ ـ ـ  ـــــــــــــــرا !؟!؟

  زین  بخاطره perrie edwards اکانت  tw*tter  شو پاک کرد 

چون:

 زین گفته "دلیل  اینکه مثل قبل  tw*tt نمیکنم  اینه که  از  نظرات 

بی فایده و تنفر امیز  که هر روز  دریافت میکنم  خسته شدم"

  زین بعد از پاک کردنه  اکانتش گفته "طرفدارایی  که میخوان  چیزای 

 خوب بهم  بگن میتونن  به اکانت وان دایرکشن tw*tt  کنن"

بایدم زین این کارو کنه  چون طرفداراش ازش میخواستن رابطه شو

با پری  قطع کنه (به نظره من که حق دارن!!!)

پری هم اوایل امسال اکانتشو پاک کرد چون نظرات

بد راجب رابطش با زین دریافت میکرد .

من خیــــلیــــ ناراحت شدمTantrum

اکانت تو که پاک کردی ضد حالم که زدی  حالا بهمون مشتم میزنی

 ...Crying 2