دوباره یه سری عکس به در خواست تندیـــس جون از زیـ ـ ـن گذاشتم

بقیــــه در ادامه ...چــــی داری میخوری


هر کی معنـــ ـ ـی تتوشو میدونه به منم بـ ـگه
کلا همشون علاقه ی خاصی به این کتــــــی دارن!!!

اینم آخریش تمومیــــد

نظر بدین بد نیست ...