اعضای گروه 1D یعنی لیام پین و لوئیس تاملینسون امروز 30 JuLy در حال قدم زدن در خیابان های لندن دیده شدند. 

عکس های بیشتر در ادامهــ ی مطلبـــــــ      

http://img4up.com/up2/90267072910070273433.jpg

ای کــ ـ ـــاش اونجا بودم

http://img4up.com/up2/35681009093555693452.jpg

http://img4up.com/up2/32286082397333394668.jpg

http://img4up.com/up2/34350672968868544750.jpghttp://img4up.com/up2/96095149644391305328.jpg

نظریادتون نره لطفا